Chiêu trò bán iPhone 8, Note8 giá cực rẻ: Gây nhiễu loạn thị trường di động

Dân trí Thị trường di động Việt đang trải qua những tháng ngày cạnh tranh quyết liệt, sức ép gia tăng từ các chuỗi bán lẻ lớn đã khiến cho cửa hàng nhỏ tìm phương án để tồn tại. Bắt… Read More

Chiêu trò bán iPhone 8, Note8 giá cực rẻ: Gây nhiễu loạn thị trường di động

Dân trí Thị trường di động Việt đang trải qua những tháng ngày cạnh tranh quyết liệt, sức ép gia tăng từ các chuỗi bán lẻ lớn đã khiến cho cửa hàng nhỏ tìm phương án để tồn tại. Bắt… Read More