((Giáo dục) ):
Ngày 18-9, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc hỗ trợ tiền lãi cho học sinh, sinh viên (HS-SV) thuộc đối tượng hộ gia đình nghèo, SV mồ côi cha mẹ có vay vốn chương trình tín dụng đối với HS-SV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại NHCSXH.
Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, thực hiện tự chủ tài chính của Trường Đại học Kinh tế và học phí của SV từ khóa tuyển sinh năm 2017 – khóa 43 của nhà trường có sự điều chỉnh so với trước đó (học phí của các khóa trước vẫn theo quy định chung như đối với trường chưa tự chủ).
Bởi vậy, để việc điều chỉnh này không ảnh hưởng lớn đến các SV thuộc gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo và các em mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã ký kết với NHCSXH trong việc hỗ trợ trả lãi vay vốn học tập cho SV. Theo thỏa thuận, Trường Đại học Kinh tế hỗ trợ trả lãi tiền vay tín dụng cho hộ gia đình nghèo, SV mồ côi trên toàn quốc đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế có vay vốn chương trình tín dụng đối với HS-SV trong thời gian học tại nhà trường. Đối tượng hỗ trợ là tất cả các đối tượng trên bắt đầu từ khóa 43K, tuyển sinh năm 2017. Thời gian hỗ trợ theo chương trình đào tạo (không quá 4 năm). Dự kiến có khoảng 150 SV khóa 43K được nhận hỗ trợ này.
Ngoài ra, học phí với các SV thuộc diện gia đình chính sách được giữ nguyên như các khóa trước và giống như học phí của SV các trường chưa thực hiện thí điểm tự chủ. Đồng thời, nhà trường tiếp tục hỗ trợ cho các SV thuộc diện chính sách theo các hình thức: miễn, giảm 100%, 70% và 50% học phí theo quy định. Song song với đó, nhà trường sẽ tiếp tục giúp đỡ các SV bằng các chính sách như trích từ nguồn kinh phí của nhà trường và huy động tài trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các thế hệ cựu SV để cấp học bổng…
KIM NGÂN 
Doc bao 365