((Giáo dục) ):
Ngày 6-6, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức hội thảo quốc tế “Hợp tác đại học – doanh nghiệp: xu hướng và thách thức”.
Tại hội thảo có hơn 19 bài báo cáo tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học và diễn giả trong nước và quốc tế nhằm tìm giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức mới trong mối quan hệ hợp tác trường đại học và doanh nghiệp.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự Dự án “Tăng cường quan hệ hợp tác đại học – doanh nghiệp dành cho tăng trưởng bền vững và thông minh ở châu Á (Hub4Growth). Dự án Hub4Growth do ĐHĐN làm chủ và đã được Cộng đồng châu Âu chọn để tài trợ với kinh phí 742.129 Euro. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, từ 2016 đến hết 2018. Tham gia dự án có 4 trường đại học ở châu Âu, 8 trường đại học ở châu Á, trong đó có Đại học Thăng Long và ĐHĐN của Việt Nam.
Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các trường đại học ở châu Á tăng cường năng lực về hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp. Nội dung dự án tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ cho các trường đại học châu Á và thành lập các trung tâm quan hệ nhà trường – doanh nghiệp tại các trường đại học châu Á.
PHƯƠNG TRÀ
Doc bao 365