(Sự kiên trong ngày)Cùng với việc bãi bỏ “sổ hộ khẩu” và “giấy chứng minh nhân dân”, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký xe, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng có sự thay đổi.

Chứng minh thư mới có gây phiền toái?
Từ 1/7, áp dụng chứng minh thư có mã vạch
Thí điểm mẫu chứng minh thư có mã vạch

Chính phủ chấp thuận bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân - 1
Chính phủ chấp thuận bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.
Cụ thể, đối với lĩnh vực đăng ký quản lý, quản lý cơ trú:
Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.
Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú. Bỏ “giấy chuyển hộ khẩu”, ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014 của Bộ Công an; bỏ giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh với trẻ em đăng ký thường trú.
Theo Nghị quyết này, các thủ tục như tách sổ hộ khẩu, cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp đổi sổ tạm trú, gia hạn tạm trú… cũng được bãi bỏ.
Đối với lịch vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân:
Bãi bỏ các nhóm thủ tục hành chính về cấp quản lý chứng minh nhân dân quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về chứng minh nhân dân.
Cùng với việc bãi bỏ “sổ hộ khẩu” và “giấy chứng minh nhân dân”, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký xe, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng sẽ bỏ việc yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.
Thậm chí trong một số tờ khai về lý lịch cá nhân, người dân sẽ không còn phải cung cấp các thông tin như ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký thường trú.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp cùng các bộ ngành liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chứng minh thư mới có gây phiền toái?

Chứng minh thư mới có gây phiền toái?

Hà Nội sẽ là nơi đầu tiên áp dụng cấp CMND theo mẫu mới, nhưng trước mắt chỉ thí điểm tại một số quận, huyện.

(Doc Bao 365)